Helexpo logo white

Τιμώμενη Χώρα

Το Υπουργείο Οικονομίας και Βιομηχανίας έχει ως αποστολή την προώθηση της μετάβασης του κλάδου από τις γραμμικές στις κυκλικές παραγωγικές διαδικασίες. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας ως τιμώμενη χώρα στη Forward Green (FG Expo) είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε τις καλές πρακτικές για τη βιώσιμη οικονομική διαχείριση, τις πολιτικές και τις πρακτικές που προσανατολίζονται στην πράσινη επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Η Forward Green (FG Expo) θα συμβάλει στην προώθηση μιας νέας επιχειρηματικής νοοτροπίας που βασίζεται στον κυκλικό σχεδιασμό, την οικολογική σκέψη και τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών μοντέλων προς την κατεύθυνση της προστασίας των φυσικών πόρων και των βιώσιμων πρακτικών.

Το Φόρουμ που διεξάγεται στο πλαίσιο της έκθεσης, είναι μια ευκαιρία να συζητηθεί σε υψηλό επίπεδο η περίπλοκη ενεργειακή κατάσταση στην Ευρώπη, οι νέες σοβαρές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η σύγκλιση θέσεων σχετικά με την εφαρμογή εναλλακτικών φορέων ενέργειας, όπως και τα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Η Forward Green (FG Expo) θα δώσει επίσης μια κατεύθυνση στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα της πράσινης και κυκλικής οικονομίας.

Κατάλογος εταιριών

Εταιρεία

Προφίλ

MITOV ENGΙNEERING LTD.

Η Mitov Engineering Ltd με έδρα τη Σόφια, προσφέρει επαγγελματικές ηλεκτρολογικές υπηρεσίες. Εξειδικεύεται στην εκτέλεση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: μελέτη και κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλού και χαμηλού ρεύματος βιομηχανικών, δημόσιων και οικιστικών κτιρίων, ενώ παράλληλα, παρέχει ενεργά αλεξικέραυνα.

http://www.mitov.bg - office@mitov.bg

KIBELA MINERALS

Η Kibela Minerals είναι μια εταιρεία εξερεύνησης και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και ανάπτυξη σημαντικών ορυκτών/μετάλλων (χαλκός, λίθιο, βασικά μέταλλα κ.λπ.), κρίσιμων για την πράσινη μετάβαση. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός προφίλ παραγωγής πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων σε αναδυόμενες περιοχές ορυκτών στην Ανατολική Ευρώπη, που λειτουργούν επί του παρόντος στη Βουλγαρία.

http://www.velocityminerals.com - ppalenkov@velocityminerals.com

PATISHTA I MOSTOVE LTD

Η Patishta I Mostove Ltd. είναι μια κορυφαία βουλγαρική κατασκευαστική και παραγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά εδώ και 30 χρόνια. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι στον τομέα της κατασκευής υποδομών, της ανακατασκευής, της επισκευής δρόμων και οδικών εγκαταστάσεων, οικιστικών και βιομηχανικών κτιρίων, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της μηχανικής και του εμπορίου, της παραγωγής ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος, προϊόντων ασφάλτου και άλλων. Χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες, ανακυκλώνοντας και εφαρμόζοντας στην παραγωγή της τα απόβλητα της κατασκευαστικής διαδικασίας, παράγοντας έτσι φιλικά προς το περιβάλλον και οικολογικά προϊόντα, οπως και συμπληρώματα ασφάλτου.

http://www.pmostove.com - sales@pmostove.com

RESPROMCOMPLECT AD

Η RESPROMCOMPLEKT AD ιδρύθηκε το 1971 και έχει πάνω από 50 χρόνια ιστορίας και εμπειρίας στη μηχανική σύνθετων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και συστημάτων ασφαλείας. Η εταιρεία έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα στη Βουλγαρία και στο εξωτερικό, ενώ πραγματοποιεί πλήρη μηχανικό σχεδιασμό, παράδοση και εγκατάσταση, καθώς και τεχνική υποστήριξη με ή χωρίς εγγύηση, διαφόρων τύπων εγκαταστάσεων και συστημάτων χαμηλής έντασης ρεύματος. Διαθέτει ειδικό σύστημα έγκαιρου εντοπισμού και πρόληψης δασικών πυρκαγιών και είναι ο κύριος ανάδοχος συστημάτων πρόληψης και έγκαιρης ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών σε 14 δήμους της Βουλγαρίας.

http://www.resprom.eu - office@resprom.eu

STARA ZAGORA MUNICIPALITY

Η ομάδα του Τμήματος Επενδύσεων του Δήμου της Στάρα Ζαγόρα, παρέχει εξατομικευμένη επενδυτική υποστήριξη σε τοπικές και ξένες εταιρείες που θέλουν να μετεγκαταστήσουν και να επεκτείνουν με επιτυχία τις δραστηριότητές τους στην πόλη ή και στην ευρύτερη περιοχή. Παρέχει προεπενδυτικές διαβουλεύσεις και επιχειρηματικές αναλύσεις, καθώς και οδηγίες για τη σύσταση εταιρείας στη Στάρα Ζαγόρα. Το Τμήμα Επενδυσεων του Δήμου, βοηθά στην εύρεση τοπικών συνεργατών, κατάλληλων χώρων γραφείων, αποθηκών παραγωγής και υψηλής κατάρτισης προσωπικού.

https://invest.starazagora.bg/ - v.petkova@starazagora.bg

EARTH AND MAN NATIONAL MUSEUM

To Μουσείο είναι ένα κρατικό πολιτιστικό ίδρυμα εθνικής σημασίας που ιδρύθηκε στη Σόφια το 1985. Διεξάγει έρευνες σε εθνικό επίπεδο, συντηρεί και φιλοξενεί τον αντιπροσωπευτικό ορυκτό πλούτο της σημαντικής φυσικής κληρονομιάς της χώρας. Συμμετέχει στην υλοποίηση μελετών κρατικής πολιτικής και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, από κοινού με τις αρμόδιες κρατικές και δημοτικές αρχές. Παράλληλα, προφέρει υπηρεσίες μεθοδολογίας και υποστήριξης στα μουσεία του εθνικού δικτύου.

https://www.earthandman.org/ - petkopet@abv.bg

ATAMIQ

Η ATAMIQ είναι μια πλατφόρμα B2B για λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που στοχεύουν στη μετάβαση των βιομηχανικών εταιρειών στα πλαίσια του ESG. Υποστηρίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, και την επίτευξη ενός βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου μέσω των υψηλής ποιότητας προιόντων και λύσεων τεχνογνωσίας που προσφέρει η εταιρία με στόχο την υποστήριξη των επιχειρήσεων με τις πιο αποδοτικές λύσεις για εγκατάσταση επεξεργασίας πόσιμου νερού (PWTP), λυμάτων (WWTP), ιλύος από WWTP, PWTP κ.ά

https://atamiq.com/bg/ - stoychev@atamiq.com

ATLAS AGRO SCIENCE Ltd

H ATLAS, καταφέρνει να καταπολεμήσει τα προβλήματα που προκύπτουν απο τις βιομηχανίες, αναφορικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των μονάδων επεξεργασίας και τη δηλητηρίαση των εδαφών από την υπερβολική χρήση χημικών ορυκτών λιπασμάτων. Επεξεργάζοντας τα υπολείμματα μέσω μιας πατενταρισμένης μεθόδου για μηδενικά απόβλητα και μετατρέποντάς τα σε 100% οικολογικό υγρό, βοηθά στη ρυθμιζόμενη και ελεγχόμενη διάθεση των αποβλήτων, και με το τελικό προϊόν προστατεύει τα εδάφη εξαλείφοντας τη χρήση ορυκτών λιπασμάτων.Τα οφέλη δεν είναι μόνο η αύξηση της ανάπτυξης και της δύναμης των επεξεργασμένων περιοχών έως και 80% και η βελτιστοποίηση του κόστους λίπανσης έως και 50%, αλλά και η εξάλειψη της ανάγκης αναπλήρωσης του εδάφους με ορυκτά λιπάσματα έως και 100%.

www.atlasagro.eu - office@atlasagro.eu

favicon-Forward Green Expo

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέλετε να γίνετε εκθέτης;

Ελάτε να συζητήσουμε μαζί την παρουσία σας στην

Forward Green Expo!